Make-A-Wish Ønskefonden opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde.

Foreningen blev stiftet i 1999 af Erik Buus under navnet Ønskefonden og har siden 2001 opfyldt ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år med bopæl i Danmark - uanset køn, race eller religion - og som lider af en livstruende sygdom.

I Danmark har Make-A-Wish Ønskefonden ca. 700 medlemmer - private, virksomheder eller foreninger. Der er til dato opfyldt over 1.200 ønsker i Danmark.

Make-A-Wish Ønskefondens indtægtsgrundlag skabes udelukkende via medlemmers kontingent på 300 kr. årligt samt donationer, bidrag og sponsorater. Jo flere private, virksomheder, fonde og foreninger, der hjælper – jo flere syge børn og familier kan de hjælpe.

For at holde deres administrationsomkostninger på et absolut minimum udføres stort set alt arbejde i Danmark af frivillige. Pt. har de én lønnet deltidsansat medarbejder til at koordinere ønskerne på kontoret i Hvidovre.

Danmark er opdelt i 16 regioner med frivillige (én regionsansvarlig i hver region), der besøger familierne og efterfølgende hjælper med at tilrettelægge og gennemføre de enkelte ønsker.

Foreningen er medlem af ISOBRO, som er den danske paraplyorganisation for frivillige og velgørende foreninger o. lign., og har forpligtet sig til de retningslinjer og regler, som ISOBRO har fastlagt både omkring indsamling af midler, regnskabsaflæggelse og af etisk karakter i øvrigt.

 

Make-A-Wish Ønskefondens formål

Make-A-Wish Ønskefondens formålsparagraf er at opfylde et ønske for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og er ramt af en livstruende sygdom.

Det er Make-A-Wish Ønskefondens vision at sikre udbredelsen af Make-A-Wish Ønskefonden i Danmark, så alle danske børn med livstruende sygdomme får mulighed for at få et ønske opfyldt.

Make-A-Wish Ønskefonden arbejder i overensstemmelse med nedenstående værdier, som gælder alt arbejde og alle aktiviteter og personer, der udføres af, eller er tilknyttet til organisationen, herunder medarbejdere, frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer:

Håb, Styrke og Glæde

Omsorg, Ærlighed, Respekt, Optimisme, Professionalisme, Integritet, Seriøsitet

Make-A-Wish Ønskefonden har ingen tilknytning til politiske eller religiøse organisationer, ligesom foreningen ikke skelner i forhold til køn, race, religion eller lignende.